image of vala

Vi är stolta över att välkomna Väla till Handiscover och vårt tillgänglighetsprogram. Tillsammans ger vi centrumets besökare tillgång till tillgänglighetsinformation för att fler ska kunna besöka Väla.