Tillgänglighetsutbildning

TILLGÄNGLIGHETSUTBILDNING

Att utbilda din personal är nyckeln till framgång

Vi har 17 års erfarenhet inom besöksnäringen/tillgänglighetsbranschen och en bred kunskap om kundupplevelsen. Vi vet hur viktigt det är att utbilda din personal när det gäller tillgänglighet.

Utbildning i medvetenhet om funktionshinder

Vår utbildning i disabability och tillgänglighetsmedvetenhet handlar om att hjälpa din personal att leverera utmärkt kundservice till alla. Vi hjälper din personal att koncentrera sig på “personen” snarare än deras funktionsnedsättning och förstå vad din kund behöver.

Introduktionsutbildning för medvetenhet om funktionshinder

När du prenumererar på vårt tillgänglighetshanteringsprogram får du tillgång till vår introduktionsutbildning för medvetenhet. Detta kommer att ge din personal en god första förståelse för funktionshinder och tillgänglighet. Utbildningen ska vara obligatorisk för all din personal.

Vi fokuserar på följande:

Se “kunden” först och främst!

Funktionshinder är inte alltid något du kan se

Ur ett affärsperspektiv – hur stark är denna grupp

Möt och hälsa på tekniker

Avancerad utbildning i medvetenhet om funktionshinder

Vi erbjuder också mer avancerad utbildning i medvetenhet om funktionshinder och tillgänglighet som till och med kan anpassas efter dina specifika behov om det behövs eller kring specifika teman som:

Personal i receptionen

Städpersonal

Serveringspersonal

Dessa avancerade utbildningstillfällen organiseras som interaktiva webbseminarier eller workshops (i väntan på covid!)

Din personal kommer att få vårt diplom som visar att de deltog i vår utbildning.
Utbildningen kommer att genomföras genom webbinarier och/eller livepass med våra tillgänglighets- och handikappspecialister.

E-lärande 2021

Vi anser att vi behöver bättre och effektivare verktyg för att nå ut och utbilda så många som möjligt. Under 2021 lanserar vi vårt nya e-learningprogram där din personal kommer att kunna hantera sin tillgänglighetsutbildning på ett ännu effektivare och roligare sätt.

Kontakta oss för att få mer information om Tillgänglighetshantering