Mobilia bild

Vi är stolta över att välkomna Mobilia till Handiscover och vårt tillgänglighetsprogram. Tillsammans ger vi Malmöborna tillgång till tillgänglighetsinformation för att fler ska kunna besöka Mobilia.