Vi är stolta över att välkomna Emporia till Handiscover och vårt tillgänglighetsprogram. Tillsammans ger vi Malmöborna tillgång till tillgänglighetsinformation för att fler ska kunna besöka Emporia.