Bild av Almåsa Havshotell

Vi är stolta över att välkomna Almåsa Havshotell till Handiscover och vårt tillgänglighetsprogram. Tillsammans ger vi gästerna tillgång till tillgänglighetsinformation för att fler ska kunna besöka Almåsa Havshotell.